Vzdělávání dotace EU


Společnost ACI-AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL, s.r.o. realizuje projekt s názvem Zaměstnanci společnosti ACI-AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL, s.r.o. se vzdělávají s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011964.


Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí našich zaměstnanců.


Počet zapojených osob do projektu (podpořených osob): 104 osob


Realizace projektu: 1.1.2020–30.6.2023